Puhallinmoottorit

Hermeettinen typpipuhallin moottori

Randax on kehittänyt hermeettisen typpipuhaltimen Maillefer Oy:lle, joka on kaapelivalmistuslaitteiden ja järjestelmien globaali markkinajohtaja. Typpikaasua käytetään kaapelinvalmistusprosessissa mm. suojakaasuna. Typpipuhallin siirtää n.10bar:iin paineistetun typpikaasun tarvittaviin kohteisiin kaapelinvalmistusprosessissa. Paineenalainen pienimolekyylinen kaasu asettaa omat haasteensa puhaltimelle. Korkeahkon käyttöpaineen vuoksi puhaltimen tulee olla rakenteeltaan järeä ja samalla liitoksien tulee olla tiiviitä vuotojen välttämiseksi. Typpipuhallin on eräs kriittisimmistä laitteista kaapelin valmistusprosessissa.

Perinteisissä puhallinratkaisuissa dynaamisen tiivisteen kestävyys ja luotettavuus on vaatinut jatkuvaa huoltoa, koska puhaltimen juoksupyörän akseli on johdettu painetilan läpi ja tiivistetty dynaamisella tiivisteellä. Puhaltimen moottori on ollut painetilan ulkopuolella normaalissa ilmanpaineessa.

Uudessa kehitetyssä Randax®-puhallinmoottorissa dynaaminen tiiviste on poistettu kokonaan. Moottorista on tehty hermeettinen ja paineenkestävä, jolloin prosessikaasu pääsee moottorin sisälle. Puhaltimen hydrauliikka perustuu Sulzer A32-100 prosessipumppuun, jolle on suunniteltu integroitu hermeettinen ja paineenkestävä laakerointi sekä moottori.

Uuden ratkaisun merkittävimpiä etuja ovat:

Korkea luotettavuus ja huoltovapaus

  • ‌Ei dynaamista tiivistettä ja siihen liittyviä voitelujärjestelmiä

Erittäin hiljainen ja vakaa käynti

  • Tukeva laakerointi ja järeä rakenne

Energiatehokas

  • ‌Korkea hyötysuhteinen kestomagneettimoottori
  • ‌Ei dynaamista tiivistettä ja sen aiheuttamaa energiahukkaa