Asiakasräätälöidyt erikoismoottorit Effmag-induktiokuumentimiin

Effmag Oy valmistaa energiatehokkaita induktiokuumentimia alumiininpursotusteollisuuteen. Uudentyyppisen kuumentimen hyötysuhde on noin 80 %, joka on huomattavasti korkeampi kuin muissa markkinoilla olevissa kuumentimissa. Paljon energiaa vaativassa prosessissa tämä tuo merkittävät kustannussäästöt laitteen elinkaaren aikana. Kompakteilla Randax®-moottoreilla tehostettiin laitteen toimintaa ja pienennettiin induktiokuumentimen kokoa.

Induktiokuumennin koostuu kahdesta pyörivästä kestomagneettiroottorista, joiden välissä alumiiniaihiot kulkevat. Roottorit synnyttävät vaihtuvan magneettikentän, joka lämmittää alumiiniaihiot pursotusta varten. Kuumennin on edullista toteuttaa kierrosnopeudeltaan korkeana, mikä vähentää tarvittavaa kestomagneettien määrää ja pienentää induktion kuumentimen fyysistä kokoa. Lämmitysprosessi aiheuttaa moottoreille vääntömomentin tarpeen lisäksi huomattavat ja suuntaansa jatkuvasti vaihtavat aksiaaliset laakerikuormat.

Randaxin Effmag Oy:lle kehittämien moottoreiden ansiosta kuumentimessa tarvittavien kestomagneettien määrä saatiin optimoitua ja kuumentimen fyysinen koko sopivasti merikonttiin sopivaksi kuljetuksia silmälläpitäen. Samalla suunniteltiin tarpeeseen sopiva, järeä kiertoöljyvoitelulla, sekä tarkkuuslaakereilla varustettu laakerointi, joka kykenee ottamaan vastaan korkeilla kierrosnopeuksilla esiintyvät laakerikuormat.

Merkittävimmät Randax®-moottoreilla saavutetut edut:

Asiakas tarpeeseen suunnitellut moottorit, joissa huomioitiin prosessin erityisvaatimukset, asiakkaan laiterajapinnat ja alennettiin tuotteen kokonaiskustannuksia!

Kompaktit ja kevyet moottorit, joilla laitekoko saatiin pysymään logistisesti järkevänä!

Tekniset tiedot:

Moottorityyppi: Kestomagneettimoottori
Pyörimisnopeus: 4500 RPM
Teho: 90 kW
Vääntömomentti: 190 Nm
Moottorivirta: 146 A
Nimellisjännite: 400 V