Randax Oy

Randax Oy on perustettu vuonna 2006 kehittämään ja kaupallistamaan sähköinsinööri Matti Rantapään tuoteideaa ohutlevyrakenteeseen perustuvasta ja vapaasti skaalautuvasta uudenlaisesta sähkömoottorista. Randaxin lähestymistapa vastasi erinomaisesti markkinoilla jo olevaan tarpeeseen kestomagneettiteknologiaan perustuville erikoissähkökoneille.

Randaxin toiminta oli vuosien 2006 ja 2012 välisenä aikana puhtaasti tuotekehitystoimintaa, jolloin kehitteillä olleisiin moottoreihin pyrittiin toteuttamaan kaikki perustajan pitkään kokemukseen perustuvat asiakkaalle erilaista merkittävää kilpailuetua tuottavat innovaatioratkaisut.

Panostamme edelleen Randax Oy:ssä vahvasti tuotteidemme jatkuvaan kehittämiseen. Edistykselliset sähköteknologiaratkaisut ovat syntyneet perusteellisen tutkimus- ja tuotekehityksen ja testauksen tuloksena. Toimimme yhteistyössä alan johtavien tutkimuslaitosten kanssa. Tiivis T&K -yhteistyö mahdollistaa jatkuvan tuotekehityksen, alan uusimpien teknologioiden käyttöönoton sekä testauksen ja pilotoinnin aidoissa laiteympäristöissä.

Yhtiön alkutaipaleella kehitettiin ja toimitettiin erilaisia sähköisiä voimansiirtojärjestelmiä mm. katamaraani risteilijäalukseen ja sähköautoon. Viime vuosina Randaxin pääasiakassegmentiksi on vakiintunut teollisuuden järjestelmä- ja laitetoimittajat. Tämän rinnalle uusina asiakassegmentteinä ovat tulossa marine- ja ajomoottorijärjestelmien sekä hajautetun energiatuotannon järjestelmien valmistajat.

Meillä on pitkäaikainen kokemus sähkömoottoreiden valmistuksessa yhdessä valmistuskumppani Sähkö-Rantek Oy:n kanssa. Strategisten kumppanuuksien ansiosta toimiala- ja huipputeknologiaosaaminen sekä yli kahden vuosikymmenen mittainen joustava tuotanto- ja valmistuskokemus yhdistyvät saumattomiksi edelläkävijäratkaisuiksi.

Nykypäivänä Randax Oy kehittää ja toimittaa asiakkailleen integroitavia ja energiatehokkaita sähköteknologiaratkaisuja. Toimintaamme ohjaa vahvan teknologiaosaamisen ohella halu ja kyky ymmärtää eri asiakasryhmien tarpeita. Edistämme asiakkaittemme tuottavuutta, toimintavarmuutta ja kilpailukykyä asiakaskohtaisesti toteutetuilla, kestävillä ratkaisuilla, jotka alentavat asiakkaan kokonaisjärjestelmän elinkaarikustannuksia ja pienentävät toiminnan ympäristövaikutuksia.